Lucendi Foundation

In 1993 werd mede door Gijs de Jager de stichting Lucendi Foundation opgericht. Sinds de oprichting is hij voorzitter van de stichting. De stichting focust zich niet op één doel, maar heeft meerdere doelen geformuleerd waaraan steun wordt geboden.

Doelen

Lucendi Foundation beheert een belegd vermogen, voornamelijk in ontroerend goed. Het directe rendement van dit vermogen wordt jaarlijks uitgekeerd aan verschillende projecten, zowel nationale als internationale projecten. Hierbij richt Lucendi Foundation zich op verschillende richtingen:

  • Er wordt financiële steun geboden aan de medische wetenschap of medische zorg;
  • Er wordt hulp aan kinderen geboden in kansarme gebieden, zowel in binnen- als buitenland;
  • Lucendi Foundation zet zich in voor behoud van natuur en milieu;
  • Overige projecten die aansluiten op weldadigheid en maatschappelijke zorg.

Projecten

De projecten van Lucendi Foundation zijn onder te verdelen in de verschillende doelen die de stichting nastreeft:

Steun aan medici en zorg

Meer dan 10 jaar lang steunt Lucendi Foundation het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Lucendi Foundation stelt middelen ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek op urologisch gebied. Mede door de donaties van de stichting, is het mogelijk gemaakt om onderzoek te verrichten. Door de financieringen zijn er sinds 2011 zeven proefschriften verschenen. Al dit onderzoek heeft geleid tot het verbeteren van behandelingen. Tevens heeft de stichting steun gegeven aan gezondheidsprojecten in Roemenië en is de Alpe d’HuZes gesponsord.

Hulp aan kinderen

Aan verschillende projecten wereldwijd is er geld geschonken aan kinderen. Onder meer in Nepal, Oekraïne en Georgië. Projecten die gesteund zijn geweest, zijn Stichting Kamitei, die onderwijsprojecten in Tanzanie steunt, Mytylschool Orion, een mytylschool is net als een tyltylschool een aangepaste school voor kinderen met een handicap en stichting Nour, die opkomt voor kinderen met een handicap in Marokko. Ook is er hulp geboden aan Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne, Stichting Rhotia Valley Childrens Hospital en het Ronald McDonald kinderfonds. Deze laatste drie stichtingen hebben zowel het doel om kinderen hulp te bieden als een medisch doel.

Weldadigheid en maatschappelijke zorg

Lucendi Foundation heeft de stichting Breath gesteund, een stichting die hulp biedt en structuur aanbrengt in het leven van straatkinderen. Met een steun aan Viafrica zijn maatschappelijke projecten gesponsord waarbij diensten zijn geleverd in Afrika.

Gijs de Jager

Gijs de Jager is een van de oprichters van Lucendi Foundation. Sinds de oprichting van de stichting is hij voorzitter en maakt hij deel uit van het bestuur. Hij is zelf actief in vastgoed en zet hij zich samen met zijn medebestuurdersleden in voor de stichting om een goed rendement te behalen, zodat het maximale teruggegeven kan worden aan verschillende liefdadigheidsprojecten.